plebiscyt
Łódź Design Festival
na najlepsze polskie produkty

faq

Z ilu etapów składa się plebiscyt? 

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W pierwszym zostanie wybrane grono finalistów (ok. 80 produktów/kolekcji produktów), natomiast drugi etap to możliwość udziału w wystawie must have towarzyszącej przygotowywanej w danym roku edycji Łódź Design Festival. 

 

Kto będzie oceniał prace? Jaki jest skład Rady Ekspertów? 

Plebiscyt jest rozstrzygany przez różnorodną w swoich zainteresowaniach i preferencjach Radę Ekspertów, której skład zmienia się w każdej edycji. Organizatorzy zapraszają do udziału m.in. projektantów, architektów, kuratorów czy przedstawicieli mediów. 

 

Jak wygląda procedura wyboru finalistów plebiscytu? 

Rada Ekspertów wspólnie przeprowadza analizę nadesłanych do plebiscytu formularzy zgłoszeniowych, jak również nominacji złożonych przez wszystkich członków Rady. Podczas obrad ze wszystkich zgłoszeń w wyniku głosowania Rada wybiera ok. 70-80 produktów finałowych, których producenci zostaną zaproszeni do udziału w wystawie must have podczas Łódź Design Festival w danym roku. 

 

Jakie są kategorie, w których można zgłaszać produkty do plebiscytu musthave? 

To stała lista: meble; moda (ubiór, biżuteria, akcesoria); wyposażenie (oświetlenie, akcesoria); budownictwo i akcesoria; ogród; elektronika, sport i rekreacja; dziecko; zdrowie i uroda; hobby, rozrywka, edukacja; usługi. 

 

Czy do plebiscytu można zgłosić kolekcję złożoną z kilku produktów? 

Tak, zgłoszenia do plebiscytu mogą dotyczyć jednego produktu bądź całej linii/kolekcji produktów. 

 

Jakie warunki trzeba spełnić? 

Zgłoszenia do plebiscytu mają charakter otwarty, przyjmowane są przez cały rok i są bezpłatne. Aby produkt/kolekcja produktów mó być rozpatrywany w plebiscycie, musi spełniać dwa warunki: producent lub projektant/grupa projektowa muszą pochodzić z Polski, a zgłoszone produkty są dostępne w regularnej sprzedaży. Dodatkowym atutem będzie zgłoszenie produktów/kolekcji produktów, które szczególnie odpowiadają na współczesne potrzeby konsumentów – są wrażliwe społecznie, powstają w trosce o zasoby i nie tworzą odpadów, dbają o zdrowie lub są idealne do domowego biura. 

 

Czy można wysłać więcej niż jedno zgłoszenie? 

Jedna osoba/grupa projektowa/producent może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń. Każdy produkt/kolekcja produktów musi zostać przesłana w osobnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.lodzdesign.com w zakładce must have”. Wyjątek stanowią całe linie/kolekcje występujące pod jedną nazwą, które można zgłaszać w jednym formularzu. 

 

Czy można zgłosić produkt, który nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży? 

Nie, wszystkie zgłaszane produkty/kolekcje produktów muszą być dostępne w sprzedaży w momencie zgłaszania do plebiscytu. 

 

Jak sprawdzić, czy formularz zgłoszeniowy został poprawnie przesłany? 

Po każdorazowym, prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego pojawi się plansza z informacją o jego przesłaniu. Dodatkowo na podany w formularzu kontaktowy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z jego treścią. Wiadomość może wpłynąć do folderu SPAM lub OFERTY. Jeśli potwierdzenie nie dotrze, prosimy wysłać e-mail na adres musthave@lodzdesign.com. 

 

Dlaczego udział w wystawie must have jest płatny? 

Całkowity wpływ z opłat za udział w wystawie przeznaczony jest na przygotowanie aranżacji i identyfikacji wyróżnionych obiektów na wystawie must have podczas realizowanej edycji Łódź Design Festival.