plebiscyt
Łódź Design Festival
na najlepsze polskie produkty

faq

Jak wygląda procedura wyboru finalistów plebiscytu?
Rada Ekspertów przeprowadzi analizę wszystkich nadesłanych do konkursu formularzy zgłoszeniowych. Podczas obrad Rada ze wszystkich zgłoszeń w wyniku głosowania wybiera ok. 70 produktów finałowych, których producenci zostaną zaproszeni do udziału w wystawie must have podczas Łódź Design Festival 2022.

Kto będzie oceniał prace? Jaki jest skład rady ekspertów?
Konkurs jest rozstrzygany przez różnorodną w swoich zainteresowaniach i preferencjach Radę Ekspertów, której skład zmienia się w każdej edycji plebiscytu. Starannie dobieramy grupę ekspertów, w której skład wchodzą uznani architekci, przedstawiciele mediów i najważniejszych w kraju ośrodków wzornictwa. Skład Rady Ekspertów w zakładce rada ekspertów.

Dlaczego udział w wystawie jest płatny?
Całkowity wpływ z opłat za udział w wystawie przeznaczamy na przygotowanie aranżacji i identyfikacji wyróżnionych obiektów na wystawie must have 2022.

Jak sprawdzić, czy mój formularz został poprawnie zgłoszony?
Każdy uczestnik plebiscytu po złożeniu formularza otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail. W przeciwnym razie, prosimy o kontakt.

Jakie są kategorie, w których można zgłaszać produkty do plebiscytu must have?
Kategorie must have 2022:

 • meble
 • moda (ubiór, biżuteria, akcesoria)
 • wyposażenie (oświetlenie, akcesoria)
 • budownictwo i akcesoria
 • ogród
 • elektronika
 • sport i rekreacja
 • dziecko
 • zdrowie i uroda
 • hobby, rozrywka, edukacja
 • usługi

Jakie warunki trzeba spełnić?
Zgłoszenia do plebiscytu mają charakter otwarty, przyjmowane są przez cały rok i są bezpłatne. Aby produkt mógł być rozpatrywany, musi spełniać dwa warunki: producent lub projektant czy grupa projektowa muszą pochodzić z Polski i powinna być prowadzona jego regularna sprzedaż. Dodatkowym atutem będzie zgłoszenie produktów, które szczególnie odpowiadają na współczesne potrzeby konsumentów – są wrażliwe społecznie, powstają w trosce o zasoby i nie tworzą odpadów, dbają o zdrowie lub są idealne do domowego biura.

Z ilu etapów składa się plebiscyt?
Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W pierwszym zostanie wybrane grono finalistów (ok. 70 projektów), natomiast w drugim etapie zapraszamy do udziału w wystawie must have 2022 towarzyszącej 16. edycji Łódź Design Festival.

Czy można zgłosić więcej niż jeden produkt?
Jedna osoba/grupa projektowa/producent może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń. Każdy produkt musi zostać przesłany w osobnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.musthave.lodzdesign.com w zakładce "Formularz Zgłoszeniowy" wyjątek stanowią całe linie/kolekcje występujące pod jedną nazwą, które można zgłaszać w jednym formularzu.

Czy można zgłosić projekt, który nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży?
Nie, wszystkie zgłaszane produkty muszą być dostępne w sprzedaży w momencie zgłaszania do plebiscytu.

Czy można zgłosić produkt, który nie miał jeszcze swojej premiery?
Tak. Ważne aby produkt był dostępny w sprzedaży w marcu 2022 r., kiedy Rada Ekspertów będzie dokonywała wyboru najlepszych produktów w must have 2022.