a Łódź Design Festival plebiscite
for the best
Polish products

Wyróżnieni 2012

Zabawki z tektury: kołyska, pralka, szafeczka, kuchenka

projekt: Farida i Krzystof Dubiel; producent: Trzy myszy trzymyszy.pl