a Łódź Design Festival plebiscite
for the best
Polish products

Wyróżnieni 2012

Kwartalnik 2+3D

projekty okładek: różni projektanci; producent (wydawca): Rzecz Piękna Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie oraz 2+3D Spółka z o.o. www.2plus3d.pl