a Łódź Design Festival plebiscite
for the best
Polish products

Wyróżnieni 2012

Książka Wszystko Gra

autor: Anna Czerwińska-Rydel; opracowanie graficzne: Marta Ignerska / Wydawnictwo Wytwórnia www.wytwornia.com