a Łódź Design Festival plebiscite
for the best
Polish products

2021

In the 11th edition of the plebiscite organized by the Łódź Design Festival, the Board of Experts composed of Anna Grużewska, Dominika Olszyna, Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, Magda Świć, Paweł Rafa, Agnieszka Polkowska, Iwona Ławecka-Marczewska, Katarzyna Księżopolska, Zbigniew Maćków, Michał Mazur, Paulina Górska and Michał Piernikowski awarded the following products out of 341 applications.